Máy điện và máy biến áp

Máy điện và máy biến áp là gì? Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại va công dụng của máy điện và máy biến áp trên thực tế.