Biến tần

Chuyên mục hỗ trợ tìm hiểu về cách kết nối, cài đặt điều khiển biến tần. Tìm hiểu về các biến tần thông dụng như INVT, Mitsubishi, Schneider, Simens …